LN_PUBLIC_FOR_CUSTOMER
LN_PUBLIC_USER_NAME
LN_PUBLIC_PASSWORD
 
Portaalid
load-offers.com

Rahvusvaheline portaal load-offers.com pakub mitmekülgseid teenuseid logistika valdkonnas tegutsevatele firmadele. Portaalist võib leida valdkonda puudutavaid artikleid, uudiseid, informatsiooni kütuse hindadest, liiklemispiirangutest, piirijärjekordadest, ilmast jne. Vedajate ja veoste tellijate jaoks on loodud infosüsteem, mis võimaldab organiseerida vedude teostamist. Projekti valmistajaks on Iiten Lahendused OÜ.

kirdekinnisvara.ee

Kirde Kinnisvara OÜ on kinnisvarateenuseid pakkuv ettevõte. Portaal kirdekinnisvara.ee annab põhjaliku informatsiooni firma poolt pakutavatest teenustest. Portaalil on olemas suur andmebaas kinnisvaraobjektidega, ning iga objekt on sünkroniseeritud XML voo abil city24.ee infosüsteemiga. Kirdekinnisvara.ee tarkvara on loodud iiten-i poolt.

 
Infosüsteemid
iiten ilu

Iiten ilu on veebipõhine infosüsteem ilu- ja terviseteenuseid osutavatele firmadele.

Veebipõhine arvete väljastamise süsteem

OÜ Digi Andmeside on sideteenuseid pakkuv ettevõte. Firmal on sadu kliente, kellele on vaja regulaarselt koostada arveid. Iiten lõi Digi Andmeside jaoks veebipõhise arvete väljastamise süsteemi. Süsteem sisaldab klientide, kaupade ja teenuste ning arvete andmebaase, ning võimaldab luua arveid väga kiirel ja lihtsal viisil kasutades ainult veebibrauserit. Arved luuakse PDF formaadis, salvestatakse serverisse ning vajadusel saadetakse automaatselt kilentide e-mailidele. Süsteem võimaldab koostada statistikat ajavahemike lõikes, eksportida andmeid erinevatesse formaatidesse ning vaadata klientidel oma arveid ja laekumisi spetsiaalses veebikeskkonnas.

eshipper

Eshipper on B2B (Business to Business) internetipõhine lahendus, mis võimaldab ettevõtetel veoteenuste efektiivsemat ja operatiivsemat juhtimist. Keskkond on hea tööriist väikesaadetise, täis- ja osakoormate kui ka reisijate veo haldamiseks. Iiten Lahendused OÜ tegeleb eshipper-i hooldamise ja edasiarendamisega.

Transpordivedude arvestamise süsteem

Arlii Grupp OÜ on ekspedeerimis- ja logistikateenuseid osutav ettevõte. Arlii teostab iga kuu kümneid vedusid, firmal on mitu kontorit erinevates Eesti linnades. Iiten Lahendused OÜ lõi Arlii Grupi jaoks veebipõhise transpordivedude arvestamise süsteemi. Infosüsteem võimaldab pidada vedude ühist andmebaasi, töötada paralleelselt mitmel töötajal andmebaasiga, eksportida andmed Microsoft Excel-i formaati, koostada statistikat ajavahemike lõikes.

 
Sisuhaldustarkvara
aisa.ee

Pärnus asuv Aisa hotell kasutab oma veebisaidil iiten sisuhaldustarkvara. Saidi jaoks töötati välja broneerimissüsteem, mis võimaldab külastajatel tellida tuba võimalikult kiirel ja lihtsal viisil. 

plurium.ee

Disainibüroo Plurium pakub erinevaid kujundamisega seotud teenuseid. Pluriumi veebisaidil asub suur andmebaas nende poolt teostatud töödega. Veebisait töötab iiten sisuhaldustarkvara abil.

siilipidu.ee

Siilipidu OÜ tegeleb laste ja noorte stiilipeoriiete valmistamise, müügi ja laenutamisega. Nende veebisaidilt võib leida põhjaliku kataloogi pakutavate teenuste ja toodetega. Sait töötab iiten sisuhaldustarkvara peal.

ohukeskus.ee

Õhukeskus OÜ on ehituslikke tehnosüsteeme projekteeriv, paigaldav ja mõõdistav firma. Õhukeskus kasutab oma veebisaidil iiten sisuhaldustarkvara.

lipuselts.ee

MTÜ Eesti Lipu Selts kasutab oma veebisaidil iiten sisuhaldustarkvara.

andmeside.com

OÜ Digi Andmeside pakub mitmekülgseid sideteenuseid. Nende veebisait sisaldab põhjaliku informatsiooni firmast ja pakutavatest teenustest. Sait töötab iiten sisuhaldustarkvara peal.

meidavaarik.pri.ee

Pärnu Ülejõe Tervisekeskuse tervisetoa veebisait töötab iiten sisuhaldustarkvara abil.

swing.ee

OÜ Ketle põhitegevuseks on rõivaste ja aksessuaaride jae- ja hulgimüük. Nende veebisait swing.ee töötab iiten sisuhaldustarkvara peal.

 
Kujundus
load-offers.com

Logo ja portaali kujunduse ja kodeerimise teostas Iiten Lahendused OÜ.

andmeside.com

Veebisaidi kujunduse ja kodeerimise teostas Iiten Lahendused OÜ.

 
  • Eesti keeles
  • по-русски